Att dyka i Vättern

Det är fantastiskt spännande att dyka efter vrak i Vättern och det finns en hel del att upptäcka på botten. Kanske kommer du att upptäcka ett sedan länge glömt vrak med härliga skatter! Vi känner till mycket av det som gömmer sig på Vätterns botten och ger dig tips om var du skall dyka. Kanske hittar du senare egna vrak i de delar av Vättern vi inte känner till.

Vättern

Vättern är en långsmal insjö mellan Västergötland och Östergötland och den är näst största insjön i Sverige. Det är bara Vänern som är större och Vättern hör också till de största sjöarna i hela Europa. Vättern är en förhållandevis djup sjö och vid ön Visingsö är den som djupast. Medeldjupet i hela Vättern är cirka 40 meter. På Vätterns botten finns mycket spännande att upptäcka och det är härligt att dyka här. Eftersom Vättern är så djup är det viktigt att man utbildat sig ordentligt i dykning innan man ger sig ned i djupet. Det finns en hel del bra dykarskolor som man kan ta kurser i. Vid Visingsö är det mer än 100 meter djupt och skall man ge sig ned här måste man vara kunnig i dykning.

Vrak och vrakdelar

De största vrakfynden har man hittat ute i haven. Goda exempel på mycket stora vrak är Regalskeppen Wasa och Kronan. Men, det finns också fantastiska vrak i Vättern man kan se när man dyker ned mot djupet. På 40 meters djup ligger det i dag mest kända vraket i Vättern och det är en hjulångare vid namn Erik Nordewall. Denna ångare sjönk vid mitten av 1800-talet. Fartyget är mycket väl bevarat och det är fantastiskt att se det helt upprätt på botten av Vättern.Här kommer du att få lära dig mycket om dykning och vi berättar också mer om Vättern och de städer och områden som gränsar till Vättern.